Engelli Hakları İzleme alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar engelli hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşırken  konuyla ilgili Etkiniz desteğiyle yayımlanan çalışmaları sizler için derledik.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın hazırladığı “BM Engelli Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Zihinsel Engelli Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Erişimlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm için Yasal Değişiklik Önerileri” başlıklı rapor için tıklayınız.

Engelliler ve Gençlik Eğitim Kültür Sağlık Spor ve Yardımlaşma Derneği’nin hazırladığı “Erişilebilir Üniversiteler İçin Araştırıyor, İzliyoruz” başlıklı rapor için tıklayınız.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin hazırladığı “Engelli Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet Raporu” için tıklayınız.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın hazırladığı “Engellilerin Kültürel Yaşam ve Sanata Katılım Hakkı Saha Araştırması” başlıklı rapor için tıklayınız.

Engel-Siz Yaşam Derneği’nin hazırladığı “Covid-19 Pandemisi Döneminde Engelli Bireylerin Hizmetlere Erişimi” başlıklı rapor için tıklayınız.

Türkiye Körler Federasyonu’nun hazırladığı “Covid-19 Pandemisinde Engelli Kadınların Hak İhlalleri” başlıklı rapor için tıklayınız.

Altınokta Körlere Hizmet Vakfı’nın hazırladığı “Covid-19 Pandemisinde Engellilerin İnsan Hakları” başlıklı rapor için tıklayınız.

Engelli Kadın Derneği’nin hazırladığı “Covid-19 Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu” için tıklayınız.

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nin hazırladığı “Üniversitelerin Engelli Öğrenci Birimleri Web Erişilebilirliğinin İzlenmesi Raporu” için tıklayınız.

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği’nin hazırladığı “Otizmli Yetişkin Bireylerin Rehabilitasyon / Habilitasyon Hakları Kapsamında Muğla İlindeki Kurum ve Kuruluşlara Yönelik İzleme Raporu” için tıklayınız.

Seferihisar Engelliler Kimsesizler Alternatif Su Sporları Gençlik ve Spor Derneği’nin hazırladığı “İzmir’de Ortopetik Engellilerin Deniz ve Plaj Turizmine Erişimi” başlıklı rapor için tıklayınız.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği’nin hazırladığı “İnsani Risk Durumlarında Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim” başlıklı rapor için tıklayınız.

Diskalkuli Derneği’nin hazırladığı “Diskalkulik Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı rapor için tıklayınız.

Albinizm Derneği’nin hazırladığı “Albinizmli Bireylerin Karşılaştıkları Hak İhlalleri” başlıklı rapor için tıklayınız.

Denizli Otizm Derneği‘nin Türkçe’ye çevirdiği “Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin (BMEHS) AB Tarafından Uygulanmasına İlişkin Alternatif Rapor” için tıklayınız.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “BM Engelli Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Zihinsel Engelli Bireylerin Özel Sağlık Sigortasına Erişimlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm için Yasal Değişiklik Önerileri” başlıklı rapor için tıklayınız.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından hazırlanan “Görme Engellilerin Kütüphane Hizmetlerine Erişim Hakkı Raporu” başlıklı çalışma için tıklayınız.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD), BM Engelli Hakları Komitesi tarafından hazırlanan “Acil Durumlar Dâhil Kurumsuzlaştırmaya İlişkin Kılavuz İlkeler” ve “Engellilerin Çalışma ve İstihdam Hakkına Dair 8 Sayılı Genel Yorum (2022)” dokümanlarını Etkiniz desteğiyle Türkçe yayımladı. Dokümanlar için tıklayın.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği (Kadınsa), Avrupa Konseyi’nin “Sağlık Okuryazarlığı Rehberi- Güven İnşasına ve Sağlık Hizmetlerine Hakkaniyetli Erişime Katkı Sağlamak” isimli kaynak belgesini Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevirdi. Kaynak belge için tıklayın.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan “Cinsiyetçi ve Sağlamcı Olmayan, Eşit ve Erişilebilir Bir Medya için: Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili” başlıklı çalışma için tıklayın.

bianet ve IPS İletişim Vakfı tarafından hazırlana “Çemberin Dışında Bırakılanlar: Büyük Veri Analiziyle Türkiye’de 2023 Seçimleri” başlıklı izleme çalışması için tıklayın.

öncekine git
sonrakine git