Etkiniz Covid-19 kapsamında yayınlanan önemli belgeleri Türkçe’ye kazandırıyor

Etkiniz AB Programı, Covid-19 sürecinde farklı hak alanları ve süreçten etkilenen dezavantajlı gruplar hakkında yayınlanan önemli belgeleri Türkçe çevirileriyle paylaşıyor. Kadın, göçmen, LGBTİ+, engelli hakları, salgın kapsamında alınan acil önlemler, insan hakları ve özgürlükler, sivil alan, veri güvenliği konularında çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan belgelerin Türkçe çevirileri bu sayfaya yüklenmeye devam edecek.

Covid-19 Göçmenlerin İnsan Hakları

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Covid-19 Göçmenlerin İnsan Hakları belgesi için tıklayınız.

Koronavirüsü Tehlikesi: Adalet Sistemi Açısından Zorluklar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan Koronavirüsü Tehlikesi: Adalet Sistemi Açısından Zorluklar belgesi için tıklayınız.

Covid-19’la Mücadelenin Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve İçerme Boyutları

Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele Başkanlığı, Ayrımcılığın Önlenmesi, Çeşitlilik ve İçerme Yönlendirme Sekreterliği (CDADI) tarafından hazırlanan, Covid-19’la Mücadelenin Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve İçerme Boyutları başlıklı tanıtım notu için tıklayınız.

Covid-19 Kılavuz Notu: Tahliyelerin Yasaklanması

Birleşmiş Milletler, Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü tarafından hazırlanan Covid-19 Kılavuz Notu: Tahliyelerin Yasaklanması belgesi için tıklayınız.

Covid-19 Kılavuz Notu: Barınmanın Finansallaşmadan Korunması ve Daha İyi Bir Geleceğin İnşa Edilmesi

Birleşmiş Milletler, Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü tarafından hazırlanan Covid-19 Kılavuz Notu: Barınmanın Finansallaşmadan Korunması ve Daha İyi Bir Geleceğin İnşa Edilmesi belgesi için tıklayınız.

Covid-19 Kılavuz Notu: Gayri resmi Yerleşimlerin Sakinlerinin Korunması

Birleşmiş Milletler, Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü tarafından hazırlanan Covid-19 Kılavuz Notu: Gayri resmi Yerleşimlerin Sakinlerinin Korunması belgesi için tıklayınız

Covid-19 Kılavuz Notu: Kiracı ve Mortgage Ödemesi Yapanların Korunması

Birleşmiş Milletler, Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü tarafından hazırlanan Covid-19 Kılavuz Notu: Kiracı ve Mortgage Ödemesi Yapanların Korunması belgesi için tıklayınız

Covid-19: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (“İstanbul Sözleşmesi”) Taraflar Komitesi’nin COVID-19 salgını sırasında Sözleşme’nin uygulanmasına dair bildirgesi için tıklayınız

Kamusal Alan ve Covid-19

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan, Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Kamusal Alan ve Covid-19 belgesi için tıklayınız.

Covid-19: Verilerin Korunması

Avrupa Konseyi Veri Koruma Komiserliği ve 108 Sayılı Sözleşme Komitesi tarafından yayınlanan COVID-19 salgını bağlamında verilerin korunması hakkı üzerine ortak açıklama metni için tıklayınız

Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı – Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği tarafından yayınlanan Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri belgesi için tıklayınız.

Acil Durum Önlemleri ve Covid-19

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Acil Durum Önlemleri ve Covid-19 Rehberlik Notu için tıklayınız.

Covid-19 İnsan Hakları Gönderisi: Olağanüstü Halde Polis ve Ordunun Güç Kullanımı

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörlük Makamı tarafından yayınlanan Covid-19 İnsan Hakları Gönderisi: Olağanüstü Halde Polis ve Ordunun Güç Kullanımı belgesi için tıklayınız.

Covid-19: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılmış Kimselere Odak

Birleşmiş Milletler BMMYK ve DSÖ tarafından yayınlanan Covid-19: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılmış Kimselere Odak belgesi için tıklayınız.

Hastalık Salgınları ve Fikir ve İfade Özgürlüğü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, fikir ve ifade özgürlüğünün desteklenmesi ve korunması özel raportörü tarafından yayınlanan Hastalık Salgınları ve Fikir ve İfade Özgürlüğü başlıklı rapor için tıklayınız.

Covid-19 ve Engelli Bireylerin Hakları

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Covid-19 ve Engelli Bireylerin Hakları belgesi için tıklayınız.

Covid-19 ve Kadınların İnsan Hakları

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Covid-19 ve Kadınların İnsan Hakları belgesi için tıklayınız.

Covid-19: Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan Hakları

Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan “Covid-19 halk sağlığı krizi çerçevesinde demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygı gösterilmesi” belgesi için tıklayınız

Olağanüstü Hâle Dair Venedik Komisyonu Görüş ve Raporları Derlemesi

Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu tarafından olağanüstü hâle dair görüş ve raporları derlemesi için tıklayınız.

Covid-19 Rehberlik Notu

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan Covid-19 Rehberlik Notu için tıklayınız.

öncekine git
sonrakine git