Kadın haklarının izlenmesi alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak Temmuz 2019’dan beri onlarca sivil toplum örgütüne kadın hakları izleme ve savunuculuk çalışmalarında destek verdik.

8 Mart Dünya Kadınlar Gün’nde Etkiniz desteğiyle yayımlanan çalışmaları sizler için derledik.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı‘nın hazırladığı “AIHM Opuz Grubu Davaları Gölge Raporu” için tıklayınız.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Asgari Standartları” yayınını Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye kazandırdı. Yayın için tıklayınız.

Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Engelli Kadın Derneği ortak bir bilgi notuyla BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörünün tecavüz konusundaki raporuna ve ülkelerin tecavüzle ilgili yasalarına yol göstermesi için hazırlanan model yasanın hazırlanmasına Etkiniz desteğiyle katkı verdiler. Ayrıntılar için tıklayınız.

Engelli Kadın Derneği‘nin hazırladığı “Covid-19 Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu” için tıklayınız..

Bir Kadın Bir Hayat Derneği‘nin hazırladığı “Hakkâri’de Karar Alma Mekanizmalarında Kadınların Yeri“ raporu için tıklayınız.

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, “Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Belge için tıklayınız.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan “Pandemi Sürecinin Danışma/Acil Yardım Hizmeti ve Sığınak Hizmeti Sağlayan Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Faaliyetlerine ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikalarına Etkisi” için  tıklayınız.

Muğla Emek Benim Kadın Derneği‘nin Etkiniz desteğiyle hazırladığı “Covid-19 Salgını Döneminde Kadın Emeğine Yönelik Hak İhlallerinin Değerlendirilmesi: Muğla İli Raporu“ için tıklayınız.

Kırmızı Biber Derneği, Etkiniz desteğiyle “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi: Kadının İnsan Haklarından Geri Adım” yayınını Türkçe’ye kazandırdı. Rapor için tıklayınız.

Kırmızı Biber Derneği, Etkiniz desteğiyle “İnsanlar ve Gezegen için Feminist Gündem” yayınını Türkçe’ye kazandırdı. Belge için tıklayınız.

Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu “Şirket İktidarına Feminist Eleştiri“ yayınını Türkçe’ye kazandırdı. Belge için tıklayınız.

Türkiye Körler Federasyonu, Etkiniz desteğiyle BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü’ne “engelli kadınlara karşı şiddet” konusunda rapor gönderdi. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği‘nin (KÖVED) Etkiniz desteğiyle hazırladığı “Covid-19 Salgının Adana’daki Kadın Kooperatiflerine Etkisi” raporu için tıklayınız.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu‘nun Etkiniz desteğiyle hazırladığı “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Verileri” için tıklayınız.

Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı tarafından hazırlanan “Pandemi Öncesi ve Sırasında CSÜS Hizmetleri İzleme Raporu” için tıklayınız.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin ”Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu” Etkiniz desteğiyle yayımlandı. Rapor için tıklayınız.

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR), Etkiniz desteğiyle “Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporunu yayımladı. Belge için tıklayınız.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), Etkiniz desteğiyle ‘Kent Konseyi Kadın Meclislerinin İzlenmesi’ raporunu yayımladı. Ayrıntılar için tıklayınız.

öncekine git
sonrakine git