‘Yerelde İnsan Hakları İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı

Sivil toplum örgütlerini “Etkiniz AB Programı – Yerelde İnsan Hakları İzleme” eğitimine katılmaya davet ediyoruz.

Eğitim Tarihleri: : 3-4-5 Mart 2021 (günde 3 saat)
Eğitim Yeri: Zoom – internet üzerinden
Son Başvuru Tarihi: 26 Şubat 2021

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor.

Eğitim konuları nelerdir?

Yerelde İnsan Hakları İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • Hak temelli yaklaşım ve izlemenin sivil toplum örgütleri açısından önemi
 • Değişim yaratmada insan hakları izlemesinin rolü
 • İnsan hakları izlemesinin yöntemleri ve araçları
 • Yerel düzeyde izleme, belgeleme, raporlama arasındaki ilişki

Eğitime kimler katılabilir?

 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri http://bit.ly/yerelde-insan-haklari adresindeki başvuru formunu en geç 26 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 28 Şubat 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

öncekine git
sonrakine git