‘Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi’ raporu yayında!

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


Sıfır Ayrımcılık Derneği ‘Bu Romanlar Hep Böyle’ izleme raporu yayında!

Roman Gençlerin Eğitimde ve İstihdamda Yaşadıkları Ayrımcılık Raporu için tıklayınız.


‘CİSST 2021 Yılı Hapishaneler Raporu’ yayında!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


Derin Yoksulluk Ağı çevirileri yayında

Derin Yoksulluk Ağı, uluslararası insan hakları mekanizmalarının hazırladığı 3 raporu Türkçe’ye çevirdi.


Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği bilgi notları yayında

“İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk, Kadın, Çevre ve İstihdam” başlıklı bilgi notları için tıklayınız.


Engelli Hakları İzleme alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 


Kadına yönelik şiddetle mücadelenin izlenmesi alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık.