EVİD-SEN ev işçilerine yönelik sendikal hak ihlallerini raporladı!

EVİD-SEN, “İnsan Hakları Bağlamında Ev İşçilerine Yönelik Sendikal Hak İhlallerinin İncelenmesi” başlıklı izleme raporu için tıklayınız.


‘Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi’ yayında!

ADO & ADİP işbirliği ve Etkiniz desteği ile hazırlanan “Türkiye 2020 İnanç Özgürlükleri Karnesi” başlıklı izleme raporu için tıklayınız.


FİSA Çocuk Hakları Merkezi, mesleki liselerde çocukların maruz kaldığı yaşam hakkı ihlallerini raporladı

Mesleki ve Teknik Liselerde Eğitime Devam Eden Çocukların 2011-2020 Yılları Arasında ‘İş Kazası’ Sebebiyle Maruz Kaldığı Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu


LGBTİ+ haklarının izlenmesi alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

2022 Onur Haftası’nda Etkiniz desteğiyle yayımlanan LGBTİ+ hakları izleme çalışmalarını sizler için derledik. Ayrıntılar için tıklayınız.


KAPI ‘Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet’ raporu yayında

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı’nın Etkiniz desteğiyle yayımladığı “Pandemi Gölgesinde Kadına Karşı Şiddet” raporu için tıklayınız.


Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) nedir ve ne yapar?

“Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) nedir ve ne yapar?” broşürü Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ve Etkiniz ortaklığında yayımlandı.


CİSST ‘Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri’ raporu yayında

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Etkiniz desteğiyle yayımladığı “Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları Ve İnfaz Usulleri” raporu için tıklayınız.


Göç-İz ‘Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme’ raporunu yayımladı

Göç İzleme Derneği’nin Etkiniz desteğiyle yayımladığı ““Fotoğraflarla Zorla Yerinden Edilme” raporu için tıklayınız.


Albinizmli bireyler hangi hak ihlalleriyle karşılaşıyor

Albinizm Derneği “Albinizmli bireylerin karşılaştıkları hak ihlalleri” başlıklı raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


Kadın haklarının izlenmesi alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

8 Mart Dünya Kadınlar Gün’nde Etkiniz desteğiyle yayımlanan çalışmaları sizler için derledik.