SPoD ‘Pandemide LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi’ raporunu yayımladı

SPoD “Pandemi Sürecinde LGBTİ+’ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu” başlıklı çalışmasını Etkiniz desteğiyle yayımladı.


‘Etkili Bir İnsan Hakları İletişimi için 10 Anahtar’ Etkiniz çevirisiyle yayında!

Etkiniz AB Programı’ndan, sivil toplum aktörlerinin faydalanabileceği bir çeviri daha yayında!


‘Dilekçe Hakkı ve STK’lar’ raporu yayında

Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği “Dilekçe Hakkı ve STK’lar: STK’ların CİMER ve KDK’ya Dilekçe Hakkı Başvuruları Araştırması” başlıklı çalışmasını Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu” yayında

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), “Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu” başlıklı çalışmayı Etkiniz desteğiyle yayımladı.


Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, AİHM Kararlarının İnfazı Dairesi’ne görüş bildirdi

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Etkiniz desteğiyle Oyal Grup, Gurban Grup ve Taştan Grup Davaları hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletilmek üzere AiHM Kararlarının İnfazı Dairesi’ne görüş bildirdi.


YAHADER’den “Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar” yayında

Yaşam Hakları Derneği,“Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları” yayında

Vicdani Ret Derneği, “Türkiye’de Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Ret: Türkiye’ye Karşı ÜLKE Grubu Davaları” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


1 Aralık Dünya AIDS Günü Özel Etkiniz Destekli Yayınlar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 


Engelli Hakları İzleme alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 


Türkiye’den BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü’ne “engelli kadınlara karşı şiddet” raporu

Türkiye Körler Federasyonu, Etkiniz desteğiyle BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü’ne “engelli kadınlara karşı şiddet” konusunda rapor gönderdi.