‘Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller’ raporu yayında!

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı’ raporu yayında!

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi’ raporu yayında!

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


Sıfır Ayrımcılık Derneği ‘Bu Romanlar Hep Böyle’ izleme raporu yayında!

Roman Gençlerin Eğitimde ve İstihdamda Yaşadıkları Ayrımcılık Raporu için tıklayınız.


‘CİSST 2021 Yılı Hapishaneler Raporu’ yayında!

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


Derin Yoksulluk Ağı çevirileri yayında

Derin Yoksulluk Ağı, uluslararası insan hakları mekanizmalarının hazırladığı 3 raporu Türkçe’ye çevirdi.


Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği bilgi notları yayında

“İş Dünyası ve İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk, Kadın, Çevre ve İstihdam” başlıklı bilgi notları için tıklayınız.