“Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi” yayında

Kırmızı Biber Dayanışma Derneği, “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi: Kadının İnsan Haklarından Geri Adım” başlıklı izleme raporunun çevirisini Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi” yayında

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, “Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“İnsanlar ve Gezegen için Feminist Gündem” yayında

Kırmızı Biber Derneği, “A Feminist Agenda for People and Planet  (İnsanlar ve Gezegen için Feminist Gündem)” dokümanın Türkçe çevirisini Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“İzmir’de Ortopedik Engellilerin Deniz ve Plaj Turizmine Erişimi İzleme Raporu” yayında

Seferihisar Engelliler Alternatif Su Sporları Gençlik ve Spor Derneği, “İzmir’de Ortopedik Engellilerin Deniz ve Plaj Turizmine Erişimi” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, BM Çocuk Hakları Komitesi’ne raporlama çalışmasını tamamladı!

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne Türkiye’de çocukların oyun hakkına erişimiyle ilgili mevcut durumu Etkiniz desteğiyle raporladı.


“İnsani Risk Durumlarında Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim Raporu” yayında

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, “İnsani Risk Durumlarında Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişim” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“HIV Pozitif Bireylerin 2020 Yılında Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu” yayında

Pozitif-iz Derneği, “HIV Pozitif Bireylerin 2020 Yılında Maruz Bırakıldıkları Hak İhlalleri Raporu’” başlıklı çalışmasını Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması” yayında

Medya Araştırmaları Derneği (MEDMAR), “”Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması” Etkiniz desteğiyle yayımladı.


“Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu” yayında

Baran Tursun Vakfı, “Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu” Etkiniz desteğiyle yayımladı.


Türkiye Down Sendromu Derneği’nden takipteyiz.org yayında!

Türkiye Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin yaşadığı hak ihlallerinin takibi için Etkiniz desteğiyle “https://www.takipteyiz.org/” adresini hayata geçirdi.