Kadına yönelik şiddetle mücadelenin izlenmesi alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken  konuyla ilgili Etkiniz desteğiyle yayımlanan çalışmaları sizler için derledik.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği‘nin hazırladığı “Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin Bir Rehber” https://bit.ly/34jOPxh

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı‘nın hazırladığı “AIHM Opuz Grubu Davaları Gölge Raporu” için tıklayınız.

Kırmızı Biber Derneği, “A Feminist Agenda for People and Planet (İnsanlar ve Gezegen için Feminist Gündem)” dokümanın Türkçe çevirisini Etkiniz desteğiyle yayımladı. Çeviri için tıklayınız.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Asgari Standartları” yayınını Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye kazandırdı. Yayın için tıklayınız.

17 Mayıs Derneği “Ayrımcılıktan Yoksulluğa: Türkiye’de LGBTİ+’lar” başlıklı raporu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Raporun tam metni için tıklayınız.

Kaos GL, “Özgür ve Eşit Yaşamak Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Kişilere Karşı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele için Devletler Ne Yapıyor?” başlıklı raporu Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevirdi. Okumak için tıklayınız.

Kırmızı Biber Derneği tarafından hazırlanan “Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu İstanbul Sözleşmesi Oturumu” bilgi notları için tıklayınız.

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından hazırlanan “Yerel Karar Alma Süreçlerine Katılımda Cinsiyet Eşitliği İzleme Çalışması – Ankara ve Mersin Kent Konseyleri Örneği” için  tıklayınız.

Türkiye Körler Federasyonu, Etkiniz desteğiyle BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü’ne “engelli kadınlara karşı şiddet” konusunda rapor gönderdi. Ayrıntılar için tıklayınız.

Engelli Kadın Derneği‘nin hazırladığı “Covid-19 Pandemi Sürecinde Engelli Kadınların İnsan Hakları İzleme Raporu” için tıklayınız..

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği tarafından hazırlanan “Pandemi Sürecinin Danışma/Acil Yardım Hizmeti ve Sığınak Hizmeti Sağlayan Kadın Sivil Toplum Örgütlerinin Faaliyetlerine ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikalarına Etkisi” için  tıklayınız.

Kaos GL, “Özgür ve Eşit Yaşamak Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Kişilere Karşı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele için Devletler Ne Yapıyor?” başlıklı raporu Etkiniz desteğiyle Türkçe’ye çevirdi. Okumak için tıklayınız.

Kırmızı Biber Derneği, Etkiniz desteğiyle “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmesi: Kadının İnsan Haklarından Geri Adım” yayının Türkçe’ye kazandırdı. Rapor için tıklayınız.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu‘nun Etkiniz desteğiyle hazırladığı “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Verileri” için tıklayınız.

Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği, “Pandeminin Nevşehir’de Yaşayan Kadınlar Üzerindeki Ekonomik Etkisi” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Belge için tıklayınız.

Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı tarafından hazırlanan “Pandemi Öncesi ve Sırasında CSÜS Hizmetleri İzleme Raporu” için tıklayınız.

Muğla Emek Benim Kadın Derneği‘nin Etkiniz desteğiyle hazırladığı “Covid-19 Salgını Döneminde Kadın Emeğine Yönelik Hak İhlallerinin Değerlendirilmesi: Muğla İli Raporu“ için tıklayınız.

öncekine git
sonrakine git