Çocuk Hakları İzleme alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 

Anadili hakkı, oyun hakkı, eğitim hakkı, mülteci çocukların haklarına erişimi gibi pek çok farklı konuda yapılan çalışmaya, #20Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü özelinde bir arada göz atalım istedik. 

Derin Yoksulluk Ağı‘nın İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiği “Çocuğun Yoksulluktan Korunması: Hakların Avrupa Konseyi’ndeki Rolü” belgesi için tıklayınız.

Hümanist Grup tarafından hazırlanan “Ceza İnfaz Sürecinde Çocuk Mahpuslara Yönelik Kötü Muamelenin Etkili Soruşturulması ve Kovuşturulmasına İlişkin Kontrol Soruları ve Göstergeler” çalışması için tıklayınız.

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği tarafından Etkiniz desteğiyle hazırlanan “Alternatif Bakım Veri Tabanı” için tıklayınız.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi, “Mesleki ve Teknik Liselerde Eğitime Devam Eden Çocukların 2011-2020 Yılları Arasında ‘İş Kazası’ Sebebiyle Maruz Kaldığı Yaşam Hakkı İhlalleri” raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Raporun tam metni için tıklayınız.

Çocuk İzi İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı‘nın “Çocuklar Bayraklı İlçesindeki Oyun Parklarını İzliyor” başlıklı izleme notu için tıklayınız.

İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi’nin yayımladığı “Uzaktan sesim duyuluyor mu? – Uzaktan eğitimde çocuk katılımına ilişkin izleme çalışması” için tıklayınız.

Yaşam Hakları Derneği, “Anneleriyle Birlikte Mahpus Olan Çocuklar” başlıklı izleme raporunu Etkiniz desteğiyle yayımladı. Raporun tam metni için tıklayınız.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı tarafından hazırlanan “Yerelde Çocuğun Oyun Hakkının İzlenmesi Gösterge Seti” için tıklayınız.

Şehir Dedektifi tarafından yayımlanan “Toplu Ulaşımda Çocuk” çalışması için tıklayınız.

Laz Kültür Derneği‘nin hazırladığı “Sahipsiz Bir Hak: Dil Hakları Bağlamında Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi Lazca Örneği” için tıklayınız.

Tarlabaşı Toplum Merkezi‘nin Etkiniz desteğiyle çıkardığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Tarlabaşı Örneği” için tıklayınız.

Sulukule Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Karagümrük Örneği” için tıklayınız.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı‘nın yayımladığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması” için tıklayınız.

Small Projects İstanbul‘un hazırladığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Mülteci Çocuklardan Deneyimler” için tıklayınız.

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği tarafından yayımlanan “Yaşama Tutun: Çocukların Kurumsal Bakım Sürecinde ve Sonrasında Hak İhlalleri” raporu için tıklayınız.

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği‘nin Etkiniz desteğiyle ürettiği “Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması” izleme raporu için tıklayınız.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı‘nın yayımladığı “Diyarbakır’da Çocukların Anadili Kullanımının İzlenmesi Raporu” için tıklayınız.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı‘nın Etkiniz desteğiyle hazırladığı bir başka rapor olan “Oyun Hakkına Yerelden Bakmak: Konak İlçesi Örneği” için tıklayınız.

Konak Mülteci Derneği‘nin yayımladığı “Mülteci Çocukların Uzaktan Eğitime Erişimi” izleme raporu için tıklayınız.

Diskalkuli Derneği‘nin hazırladığı “Diskalkulik Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” için tıklayınız.

Kalkınma Atölyesi tarafından hazırlanan “Salgında Ötelenenler: Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler İzleme ve Belgeleme Çalışması” için tıklayınız.

Anka Üreten Kadın Derneği‘nin yayımladığı “Göç, Pandemi ve Çocuk: Pandemi Sürecinde Mersin’in Farklı Yerlerinde Yaşayan Sığınmacı Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması” için tıklayınız.

UCİM‘in hazırladığı “Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Yönelik Hak İhlallerini İzleme Raporu için tıklayın.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin hazırladığı “Çocuk Mahpuslar: Tutulma Şartları ve İnfaz Usulleri” raporu için tıklayın.

Anka Üreten Kadın Derneği‘nin hazırladığı “Suça Sürüklenen Sığınmacı Çocukların Adil Yargılanma Hakkına Erişimi Raporu” için tıklayın.

öncekine git
sonrakine git