Çocuk Hakları İzleme alanında yapılan Etkiniz destekli çalışmalar

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne izleme ve savunuculuk alanında yürüttükleri çalışmalar için destek sağladık. 

Anadili hakkı, oyun hakkı, eğitim hakkı, mülteci çocukların haklarına erişimi gibi pek çok farklı konuda yapılan çalışmaya, #20Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü özelinde bir arada göz atalım istedik. 

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı tarafından hazırlanan “Yerelde Çocuğun Oyun Hakkının İzlenmesi Gösterge Seti” için tıklayınız.

Şehir Dedektifi tarafından yayımlanan “Toplu Ulaşımda Çocuk” çalışması için tıklayınız.

Laz Kültür Derneği‘nin hazırladığı “Sahipsiz Bir Hak: Dil Hakları Bağlamında Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi Lazca Örneği” için tıklayınız.

Tarlabaşı Toplum Merkezi‘nin Etkiniz desteğiyle çıkardığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Tarlabaşı Örneği” için tıklayınız.

Sulukule Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Karagümrük Örneği” için tıklayınız.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı‘nın yayımladığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması” için tıklayınız.

Small Projects İstanbul‘un hazırladığı “Covid-19 Sürecinde İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması: Mülteci Çocuklardan Deneyimler” için tıklayınız.

Malatya Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği tarafından yayımlanan “Yaşama Tutun: Çocukların Kurumsal Bakım Sürecinde ve Sonrasında Hak İhlalleri” raporu için tıklayınız.

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği‘nin Etkiniz desteğiyle ürettiği “Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocukların Korunması” izleme raporu için tıklayınız.

Göç ve İnsani Yardım Vakfı‘nın yayımladığı “Diyarbakır’da Çocukların Anadili Kullanımının İzlenmesi Raporu” için tıklayınız.

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı‘nın Etkiniz desteğiyle hazırladığı bir başka rapor olan “Oyun Hakkına Yerelden Bakmak: Konak İlçesi Örneği” için tıklayınız.

Konak Mülteci Derneği‘nin yayımladığı “Mülteci Çocukların Uzaktan Eğitime Erişimi” izleme raporu için tıklayınız.

Diskalkuli Derneği‘nin hazırladığı “Diskalkulik Çocukların Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri” için tıklayınız.

Kalkınma Atölyesi tarafından hazırlanan “Salgında Ötelenenler: Covid-19 Salgınında Dünyada ve Türkiye’de Mevsimlik Gezici ve Göçmen Tarım İşçilerine ve Onların Çocuklarına İlişkin Gelişmeler İzleme ve Belgeleme Çalışması” için tıklayınız.

Anka Üreten Kadın Derneği‘nin yayımladığı “Göç, Pandemi ve Çocuk: Pandemi Sürecinde Mersin’in Farklı Yerlerinde Yaşayan Sığınmacı Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması” için tıklayınız.

 

öncekine git
sonrakine git