Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Diyalog Toplantısı Etkiniz desteğiyle düzenlendi

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu, Etkiniz desteğiyle, 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde “Roman Strateji Eylem Planı İzlemesi” başlıklı bir diyalog toplantısı gerçekleştirdi. 


“Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu” yayında

Baran Tursun Vakfı, “Kolluk Güçlerinin Orantısız Güç Kullanımı Sonucunda Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu” Etkiniz desteğiyle yayımladı.


Etkiniz İnsan Hakları İzleme Eğitici Eğitimi başvuruları açıldı!

Etkiniz AB Programı, insan hakları izleme eğitici eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın!


Türkiye Down Sendromu Derneği’nden takipteyiz.org yayında!

Türkiye Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin yaşadığı hak ihlallerinin takibi için Etkiniz desteğiyle “https://www.takipteyiz.org/” adresini hayata geçirdi.


“Müzisyen ve Tiyatrocular Özelinde Kürt Sanatçılara Yönelik Hak İhlalleri İzleme Çalışması” raporu yayında

Müzisyen ve Tiyatrocular Özelinde Kürt Sanatçılara Yönelik Hak İhlalleri İzleme Çalışması Etkiniz desteğiyle yayımlandı.


‘İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme’ online eğitimi başvuruya açıldı!

Etkiniz AB Programı, 8-9-10 Eylül 2021 tarihlerinde ‘İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme’ online eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın!


‘İnsan Hakları İzleme ve Dijital Araçlar’ online eğitimi başvuruya açıldı

Etkiniz AB Programı, 25-26-27 Ağustos 2021 tarihlerinde “İnsan Hakları İzleme ve Dijital Araçlar” online eğitimi düzenliyor. Başvuru için tıklayın!


Etkiniz, STÖ temsilcilerinin uluslararası çevrimiçi insan hakları izleme eğitimlerine katılımını destekliyor

Etkiniz AB Programı, insan hakları izleme alanındaki “uluslararası çevrim içi eğitimlere katılım” faaliyetlerini destekliyor. Başvuru için tıklayın!


“Covid-19 Salgınında Eczane Teknisyenleri” raporu yayında

Diyarbakır Eczane Teknisyenleri Derneği tarafından hazırlanan “Covid-19 Salgınında Eczane Teknisyenleri: Koşullar, Sorunlar, İhlaller” raporu Etkiniz desteğiyle yayımlandı.


Etkiniz AB Programı Destekleri kapsamında seyahat edecek, etkinlik/toplantı yapacak STÖ’ler için Bilgilendirme

Mevcut salgın ortamında artan aşılama hızının etkisi ve açık havada/havalandırmalı mekânlarda etkinlik/toplantı yapılabilecek olması sebebiyle seyahat ve etkinlik/toplantı desteği talepleri 1 Ağustos 2021’den itibaren değerlendirmeye alınacaktır. Uygun bulunan etkinlikler başlamadan…