‘Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller’ raporu yayında!

Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘Sosyal İçerme: Türkiye’de Yaşlıların Toplumsal Yaşama Katılımı’ raporu yayında!

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘ISHR- BM Sözleşme Mekanizmaları Rehberi’ güncellendi!

Etkiniz’in Türkçe çevirisi ve revizyonunu yaptığı rehber için tıklayınız.


‘Afetler ve İnsan Hakları İzleme’ webinar kayıtları başladı!

28 Nisan Cuma, saat 18:00’de gerçekleştireceğimiz webinara kayıt için tıklayın!


‘Türkiye’de Yaşlıların Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi’ raporu yayında!

Senex: Yaşlanma Çalışmaları Derneği tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


‘E-Bülten Özel: Afetler ve insan hakları izleme’ yayında!

Uluslararası insan hakları mekanizmalarında afetlerle ilgili belgeler için tıklayın!


Etkiniz AB Programı Şubat 2023 e-bülteni yayında

Etkiniz’in son etkinlikleri ve Etkiniz destekli yayınlar Şubat 2023 e-bülteninde.