2024 Etkiniz Forum için başvurular açıldı!

Etkiniz Forum 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenleniyor. Forum’un teması “Dayanışma, Hesap Verebilirlik ve İyileşme için İnsan Hakları İzleme”


‘Etkiniz İnsan Haklarını İzleyenler için Politika Belgesi Hazırlama Rehberi’ yayında!

Sait Fehmi Ağduk’un Etkiniz AB Programı için kaleme aldığı rehber yayında.


‘Hak Odaklı Yerel Seçim Haberciliği Rehberi’ yayında!

bianet ve IPS İletişim Vakfı tarafından hazırlanan rehber için tıklayınız.


‘Öğretmenler ve Eğitimciler için UNFCCC Süreçlerinde Eğitim Hakkının İzlenmesine İlişkin Bilgi Notu’ yayında!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Roots & Shoots Türkiye tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri, ‘6 Şubat Depremlerinin LGBTİ+’lara Etkisi’ raporu yayında

Kaos GL ve 17 Mayıs dernekleri tarafından hazırlanan rapor için tıklayınız.


BM Çocuk Hakları Komitesi 26 no’lu Genel Yorumu’na Türkiye’den katkı sunuldu

İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, ICHILD Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği ve Roots&Shoots Türkiye BMÇHK 26 no’lu Genel Yorum’a ortak katkı sundu.


Etkiniz AB Programı Aralık 2023 e-bülteni yayında

Etkiniz’den son haberler ve Etkiniz destekli yayınlar Aralık 2023 e-bülteninde.


Kadına Yönelik Şiddeti İzleme Çalışmalarınıza Yardımcı Olabilecek Uluslararası Kaynaklar

Etkiniz olarak kadına yönelik şiddeti izleme alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yardımcı olabilecek uluslararası kaynakları derledik.


Çocuk hakları alanında raporlama yapabileceğiniz uluslararası mekanizmaları derledik

Etkiniz olarak bugüne kadar çocuk hakları alanında çalışan onlarca sivil toplum örgütüne uluslararası insan hakları mekanizmalarına raporlama sürecinde destek sağladık.  Sizler için çocuk hakları alanında raporlama yapabileceğiniz uluslararası insan hakları…


Etkiniz AB Programı Kasım 2023 e-bülteni yayında

Etkiniz’den son haberler ve Etkiniz destekli yayınlar Kasım 2023 e-bülteninde.