Uluslararası İnsan Hakları Standartları ve Mekanizmalarına İlişkin Liste

Birleşmiş Milletler BM İnsan Hakları Sözleşmeleri Dokuz Temel BM İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Sözleşmenin Yürürlüğe girişi Türkiye’nin onayı 1. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme (ICERD)...

Etkiniz Uzman Havuzu Başvuru Çağrısı

Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek olan Etkiniz AB Programı destekleri kapsamında insan haklarının izlenmesi, raporlama ve savunuculuk faaliyetleri alanlarında sivil toplum kuruluşları ile çalışmak üzere uzmanlar aramaktayız. Son başvuru:...